Sołtys i Rada Sołecka
Start Samorząd sołectwa Skład samorządu sołeckiego 2011-2015
Sołtys i Rada Sołecka
Wpisany przez Administrator   

Skład samorządu sołectwa Wieszowa na lata 2011 - 2015.

 

W dniu 31 marca 2011r. na Zebraniu Wiejskim decyzją mieszkańców wybrano:

Sołtys: pan Ireneusz Robakowaski

Rada Sołecka:

pani Krystyna Wilczek
pani Ewa Mastalska
pan Grzegorz Kłaczek
pan Andrzej Lis
pan Andrzej Wucki
pan Sebastian Chajewski
pan Serafin Liszka