Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Zmiana w składzie Rady Sołeckiej.
Wpisany przez SL   

W dniu 20.09.2011r. na Zebraniu Sołeckim Pani Ewa Mastalska złożyła rezygnację z funkcji radnej Rady Sołeckiej.

 
Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Wpisany przez SL   

W dniu 20.09.2011r. odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane głównie w celu podzielenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2012. Po rozpoczęciu Zebrania sołtys przedstawił zebranym mieszkańcom propozycję podziału kwoty przysługującej Nam na przyszyły rok, którą uzgodnił wcześniej na zebraniu roboczym z radą sołecką.  Swój wniosek złożyła Rada Rodziców przy Przedszkolu gminnym nr 2 w Wieszowie, jednak głosami mieszkańców został on odrzucony i ostatecznie przyjęto następujący podział środków na rok przyszły:

Przysługująca kwota FS: 22 567,80 zł

  • 3 567,80 - paliwo i oleje do kos, farby, materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania porządku na terenie Wieszowy,
  • 1 000,00 - serwisowanie kos spalinowych,
  • 18 000,00 - budowa zadaszenia nad wybrukowanym terenem w parku przy ul. Powstańców.

informacja własna

 
Dodatek do Informatora - Sprostowanie.
Wpisany przez SL   

W dodatku do drugiego numeru Informatora Sołeckiego pojawiły się następujące błędy:

  • w podziękowaniach źle zapisaliśmy nazwiska Państwa Siegel i Pana Rafała Mathea.
  • przy informacji o kandydatach do Rady Gminy powieliliśmy błąd z zapisem nazwiska Pana Tomasza Siegel

za co w tym miejscu wszystkich wymienionych przepraszamy.

  • w informacji o starcie do sejmu Pana Romana Waltera podaliśmy błędną datę wyborów, a te odbędą się oczywiście 9 października 2011r.

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i informujemy, że wszystkie wyżej wymienione błędy zostały skorygowane w wersji elektronicznej, która jest udostępniona na stronie naszej miejscowości w zakładce Samorząd sołecki. Sprostowanie to również znajdzie się w najbliższym, trzecim już, numerze Informatora w wersji drukowanej.

 
Informator Sołecki - dodatek do nr 2 już do pobrania.
Wpisany przez SL   

Zapraszamy do pobrania dodatku do drugiego numeru naszego Informatora Sołeckiego. A w nim między innymi: podziękowania dla sponsorów i darczyńców dożynek, rozliczenie podożynkowe i ogłoszenie wyników konkursu ogórkowego.

 

Pobierz ...


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 10