Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Nasze działania - do grudnia 2011r.
Wpisany przez SL   

 1. Odbyło się spotkanie z wójtem na którym omówiono problemy w sołectwie jak kanalizacja, drogi,przejęcie ulicy Robotniczej (jest już przejęta), połączenie ciągu ruchu pieszego ze skrzyżowaniem DK94 i DK78, budowa wiaty itd.

 2. Uporządkowaliśmy częściowo ul. Bytomską:

  - zebrane zostały wyspy ziemi i błota porośnięte trawą i chwastami zalegające między słupami oświetlenia ulicznego na całej długości łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową,

  - z pomocą OSP obcięto gałęzie i konary drzew zwisające nad chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkolnego placu zabaw.

  - zniwelowano pobocze wystające ponad chodnik od ul. Lompy do przedszkola.

 3. Zamówiono więźbę dachową (drewno) na wiatę w parku przy ul. Powstańców. Wybrano tartak z Orzesza, najtańszego wykonawcę z 5 złożonych ofert – koszt około 14 000zł.

  W tym tygodniu zakupione drewno dotarło do nas i zostało złożone na terenie sołectwa.

 4. Prowadzono prace porządkowe w sołectwie takie jak koszenie trawy, usuwanie piasku, i inne. Uporządkowano park przy ul. Powstańców. Uszkodzone elementy urządzeń na placu zabaw wymieniono na nowe, łącznie z tablicą regulaminu porządkowego.

 5. Dbaliśmy o czystość jezdni ul. Bytomskiej.

 6. Komplikuje się budowa kanalizacji na ul. Bytomskiej. Projektant nie sprostał zadaniu i nie wywiązał się z umowy, nie ma projektu. Urząd Gminy ogłosi prawdopodobnie nowy przetarg na wykonanie dokumentacji.

 

Nieco więcej szczegółów w trzecim numerze Informatora, którego wersję w .pdf mozna już pobrać stąd.

 
Sołtys
Wpisany przez SL   

 

 

Sołtys: Ireneusz Robakowski

tel: (32) 720 34 90

 
Zmiana w składzie Rady Sołeckiej.
Wpisany przez SL   

W dniu 20.09.2011r. na Zebraniu Sołeckim Pani Ewa Mastalska złożyła rezygnację z funkcji radnej Rady Sołeckiej.

 
Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Wpisany przez SL   

W dniu 20.09.2011r. odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane głównie w celu podzielenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2012. Po rozpoczęciu Zebrania sołtys przedstawił zebranym mieszkańcom propozycję podziału kwoty przysługującej Nam na przyszyły rok, którą uzgodnił wcześniej na zebraniu roboczym z radą sołecką.  Swój wniosek złożyła Rada Rodziców przy Przedszkolu gminnym nr 2 w Wieszowie, jednak głosami mieszkańców został on odrzucony i ostatecznie przyjęto następujący podział środków na rok przyszły:

Przysługująca kwota FS: 22 567,80 zł

 • 3 567,80 - paliwo i oleje do kos, farby, materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania porządku na terenie Wieszowy,
 • 1 000,00 - serwisowanie kos spalinowych,
 • 18 000,00 - budowa zadaszenia nad wybrukowanym terenem w parku przy ul. Powstańców.

informacja własna

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 11