Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Nasze działania - do sierpnia 2012r.
Wpisany przez SL   
 • Przeprowadzony został remont cząstkowy dróg gminnych. Wiemy, że mieszkańców nie zadawala zakres wykonanych robót, że oczekiwania i żądania są zawsze większe. Jako sołtys starałem się, by wykonano tego jak najwięcej, np. ul. Racławicką. Będziemy występować o remonty lub nowe nakładki do Urzędu i Rady Gminy na 2013 rok. Jest kilka ulic, które są w złym stanie.
 • Odbudowane zostały drogi po kanalizacji, tj. ul. Nowotki (cała szerokość), ul. Leśna i Polna (cząstkowo, tzn. miejsca, gdzie wykonano kanalizację) i ul. Sienkiewicza (również cząstkowo, gdzie wykonano kanalizację, ale w szerszym zakresie, nie w całości). Nad tematem ul. Sienkiewicza debatowała Komisja Rady Gminy 06.08.2012r., a 07.08.2012r. odbyła się wizja lokalna Komisji Rady Gminy z udziałem mieszkańców. Ostatecznie – m.in. z uwagi na obowiązujący 3-letni termin gwarancyjny i w miarę dobry stan nawierzchni (tak stwierdziła Komisja) – odbudowę przesunięto na dalsze lata.
 • Wykonane zostaną roboty zabezpieczające mieszkańców przed zalewaniem piwnic i garaży nieruchomości 4 i 5.

 

Budowa kanalizacji.

 • W najbliższym czasie nastąpi odbiór wybudowanych głównych ciągów kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej, Polnej i Bytomskiej do krzyża. Po tym fakcie ZGK stopniowo będzie przyłączał poszczególne domy. Co do ul. Bytomskiej, przeprowadzono przetarg na wykonawcę dokumentacji.
 • Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzono prace porządkowe w sołectwie, jak koszenie trawy, usuwanie piasku, zamiatanie chodników itp.
 • Uporządkowanie otoczenia autostrady, tj. odbudowa i naprawa poboczy Drogi Krajowej 94, ma być wykonane do końca września – taki termin otrzymaliśmy od „Dragadosu” na spotkaniu, które miało miejsce w lipcu w Czekanowie.
 • Dbałem o czystość jezdni ul. Bytomskiej – jeśli wystąpiła taka potrzeba, to pracowały 2 zamiatarki. I tu apeluję o większą dbałość o czystość chodników – to jest obowiązek właścicieli posesji i nieruchomości przylegających do ulic.
 • Budowa wiaty w parku przy ul. Powstańców została zakończona. Postawiono konstrukcję drewnianą, dach pokryto blachą trapezową, całość zamknięto rynnami i rurami spustowymi.

Fundusz sołecki w ramach budżetu gminy w kwocie 18 000 pln pokrył tylko koszty robocizny. Konserwację drewna wykonano we własnym zakresie przy dużym współudziale naszej OSP. Bez sponsorów i darczyńców nie wybudowalibyśmy wiaty. I tak wspomogli nas finansowo kwotami 1 000 – 3 000 pln:

 • Stowarzyszenie Nasza Sala Gimnastyczna,
 • Pan Marcin Badaszewski,
 • Pan Henryk Lis,
 • Państwo Grażyna i Henryk Orłowscy,
 • Pan Rafał Wojtacha (Indyk Śląsk).

Razem 10 000 pln.

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za tak znaczne wsparcie finansowe. Dziękujemy też naszym strażakom, Panom Piotrowi Mikosz i Andrzejowi Bulla oraz wszystkim tym, którzy pomagali przy transporcie drewna i impregnacji konstrukcji.


Ireneusz Robakowski

Sołtys

 
Budowa kanalizacji.
Wpisany przez SL   

 

W ING Banku Śląskim na koncie Stowarzyszenia, na które mieszkańcy wpłacają wpłaty na przyłącza, jest 200 470 pln. Obecnie realizowany jest etap budowy kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej, Polnej, Sienkiewicza do nr 31  i Bytomskiej do krzyża. Niestety na pozostałej części ul. Bytomskiej sytuacja nie wygląda najlepiej. Brak jest projektu – miał być w 2011 roku, ale projektant nie wywiązał się z zadania. Wymagane są tu uzgodnienia z GDDKiA. Urząd usprawiedliwia się też brakiem środków i zadłużeniem Gminy.

Winę za nieskończoną kanalizację w Wieszowie ponosi Urząd Gminy i Rada Gminy, a jak na razie brak perspektyw na skanalizowanie reszty Sołectwa. Na zebraniu głos zabierali Mieszkańcy oraz radni w sprawie utrzymania kosztów przyłączy w wysokości 1 200 pln dla gospodarstw, które będą skanalizowane w przyszłości. Mieszkańcy nie chcą, aby te opłaty zostały podniesione. Pojawił się również problem likwidacji Stowarzyszenia i ewentualnych trudności w rozdysponowaniu odsetek. W związku z różnymi głosami w tej sprawie, przyjęto wniosek, by w terminie 2 miesięcy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym Wójt Gminy przedstawi dalszy plan budowy kanalizacji, tj. wykonanie projektu na ul. Bytomską, podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy kanalizacji, jak i również określenie kosztu przyłącza. Na podstawie uzyskanych informacji (które będziemy traktować jako obowiązujące) zdecyduje się o rozwiązaniu Stowarzyszenia i ewentualnym rozdysponowaniu odsetek.


źródło: Sołtys i Rada Sołecka

 
Informator Sołecki nr 4
Wpisany przez SL   

Zapraszam do pobrania czwartego, a pierwszego w tym roku, wydania Informatora Sołeckiego, poświęconego głównie Zebraniu Wiejskiemu z dnia 8.05.2012r.

 

Informator Sołecki nr 4

 
W Wieszowie wiatraków nie będzie.
Wpisany przez SL   

W dniu wczorajszym (08.05.12r.) odbyło się Zebranie Sołeckie. Podsumowano cały rok pracy sołtysa, Pana Irenusza Robakowskiego oraz Rady Sołeckiej.  Poniżej w punktach najważniejsze dla Nas Mieszkańców informacje:

 

 1. Na pytanie Radnego Gminy Pana Tomasza Siegela o lokalizację wiatraków na terenie naszego sołectwa Pani Katrzyna Sosada odpowiedziała, że w studium zagospodarownia przestrzennego na terenie Wieszowy nie ma ujętych siłowni wiatrowych.
 2. Odtworzenie dróg po przeprowadzeniu kanalizacji. W związku ze sporymi ograniczenimi budżetu gminy dot. kwoty przeznaczonej na utrzymanie dróg gminnych, zdecydowano (komisja Rady Gminy ) że, ul. Leśna oraz fragement ul. Nowotki zostanie odtorzona cząstkowo (tzn, tylko ten fragment nawierzchni, pod którym prowadzono kanalizację), natomiast  na ul. Sienkiewicza (na obecne rozkopanym fragmenice od wjazdu do nr 31) zostanie odtworzna nawierzchnia na całej szerkości, po wymianie azbestowego fragmentu wodociągu. 
 3. W najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap budowy wiaty na terenie parku przy ul. Powstańców. W związku z tym Pan sołtys prosi o pomoc kilku mężczyzn, którzy mogą poświęcić swój czas w sobotę 12 maja, by pomogli przy załadunku i rozładunku drewna na podstawiony samochód. Chętni proszeni są o osobisty kontakt z Panem Sołtysem lub pod nr tel: (32) 720 34 90.
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 10