Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bytomskiej.
Wpisany przez SL   

Informuję, że przebudowa chodnika wzdłuż lewej strony ul. Bytomskiej (od kościoła do góry) będzie kontynuowana.

 

Sołtys

 
Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2013
Wpisany przez SL   

 

W dniu 20.09.2012r mieszkańcy zebrani na Zebraniu Sołeckim zadecydowali o podziale środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2013. Kwota przypadająca naszemu sołectwu to 23 279,60 PLN  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).

 Sołtys przedstawił zebranym propozycję wspólną: swoją i rady sołeckiej odnośnie podziału FS.
-   3 279,60 na bieżące utrzymanie porządku;
- 14 000,00 doposażenie Wiaty, a w tym zakup: stołów i ław oraz budowę pomieszczenia gospodarczego do ich przechowywania, zakup plandek chroniących od wiatru (czoło i 1 bok), materiału na budowę podium dla potrzeb prowadzenia imprez;
-   2 000,00 zakup małego placu zabaw na ul. Robotniczą;
-   4 000,00 dla OSP Wieszowa na doposażenie jednostki.

 

Nikt nie zgłosił innej opcji podziału, ani też nie wyraził sprzeciwu wobec propozycji wieszowskiego samorządu. Wniosek przegłosowano jednogłośnie, przy zerowej ilości głosów wstrzymujących się i zerowej ilości głosów przeciw.

 
To, co nas czeka - miłe wiadomości dla Mieszkańców.
Wpisany przez SL   

 

 

Z satysfakcją przekazujemy Państwu optymistyczne wiadomości na II półrocze 2012 roku.

 • W najbliższym czasie (do końca września) przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół w Wieszowie.
 • Budowa nowego chodnika z kostki brukowej przy. ul. Bytomskiej (strona kościoła). Długość chodnika 1 118 m. Wykonawca: Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.


Sołtys i Rada Sołecka

 
Nasze działania - do sierpnia 2012r.
Wpisany przez SL   
 • Przeprowadzony został remont cząstkowy dróg gminnych. Wiemy, że mieszkańców nie zadawala zakres wykonanych robót, że oczekiwania i żądania są zawsze większe. Jako sołtys starałem się, by wykonano tego jak najwięcej, np. ul. Racławicką. Będziemy występować o remonty lub nowe nakładki do Urzędu i Rady Gminy na 2013 rok. Jest kilka ulic, które są w złym stanie.
 • Odbudowane zostały drogi po kanalizacji, tj. ul. Nowotki (cała szerokość), ul. Leśna i Polna (cząstkowo, tzn. miejsca, gdzie wykonano kanalizację) i ul. Sienkiewicza (również cząstkowo, gdzie wykonano kanalizację, ale w szerszym zakresie, nie w całości). Nad tematem ul. Sienkiewicza debatowała Komisja Rady Gminy 06.08.2012r., a 07.08.2012r. odbyła się wizja lokalna Komisji Rady Gminy z udziałem mieszkańców. Ostatecznie – m.in. z uwagi na obowiązujący 3-letni termin gwarancyjny i w miarę dobry stan nawierzchni (tak stwierdziła Komisja) – odbudowę przesunięto na dalsze lata.
 • Wykonane zostaną roboty zabezpieczające mieszkańców przed zalewaniem piwnic i garaży nieruchomości 4 i 5.

 

Budowa kanalizacji.

 • W najbliższym czasie nastąpi odbiór wybudowanych głównych ciągów kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej, Polnej i Bytomskiej do krzyża. Po tym fakcie ZGK stopniowo będzie przyłączał poszczególne domy. Co do ul. Bytomskiej, przeprowadzono przetarg na wykonawcę dokumentacji.
 • Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzono prace porządkowe w sołectwie, jak koszenie trawy, usuwanie piasku, zamiatanie chodników itp.
 • Uporządkowanie otoczenia autostrady, tj. odbudowa i naprawa poboczy Drogi Krajowej 94, ma być wykonane do końca września – taki termin otrzymaliśmy od „Dragadosu” na spotkaniu, które miało miejsce w lipcu w Czekanowie.
 • Dbałem o czystość jezdni ul. Bytomskiej – jeśli wystąpiła taka potrzeba, to pracowały 2 zamiatarki. I tu apeluję o większą dbałość o czystość chodników – to jest obowiązek właścicieli posesji i nieruchomości przylegających do ulic.
 • Budowa wiaty w parku przy ul. Powstańców została zakończona. Postawiono konstrukcję drewnianą, dach pokryto blachą trapezową, całość zamknięto rynnami i rurami spustowymi.

Fundusz sołecki w ramach budżetu gminy w kwocie 18 000 pln pokrył tylko koszty robocizny. Konserwację drewna wykonano we własnym zakresie przy dużym współudziale naszej OSP. Bez sponsorów i darczyńców nie wybudowalibyśmy wiaty. I tak wspomogli nas finansowo kwotami 1 000 – 3 000 pln:

 • Stowarzyszenie Nasza Sala Gimnastyczna,
 • Pan Marcin Badaszewski,
 • Pan Henryk Lis,
 • Państwo Grażyna i Henryk Orłowscy,
 • Pan Rafał Wojtacha (Indyk Śląsk).

Razem 10 000 pln.

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za tak znaczne wsparcie finansowe. Dziękujemy też naszym strażakom, Panom Piotrowi Mikosz i Andrzejowi Bulla oraz wszystkim tym, którzy pomagali przy transporcie drewna i impregnacji konstrukcji.


Ireneusz Robakowski

Sołtys

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 11