Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Zebranie Wiejskie 20.04.2015
Wpisany przez SL   

Kończy się kadencja obecnego sołtysa i rady sołeckiej, w związku z tym zapraszamy serdeczenie Mieszkańców na Zebranie Wiejskie w dniu 20 kwietnia br. do Świetlicy Gminnej na godzinę 18.00, którego celem będzie wybór sołtysa i radnych sołeckich na nową 4-letnią kadencję. Prosimy o zabranie z sobą dowodów tożsamości i liczne przybycie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 


Sołtys i Rada Sołectwa Wieszowa

 
Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
Wpisany przez SL   

 

Na zebraniu sołeckim w dniu 23.09.2014r. głosami Mieszkańców dokonano podziału Funduszu Sołeckiego:

  1. 3 147,90 pln Zakup paliwa, żyłki, osprzętu, części, przeglądy i serwisowanie kos spalinowych. Jest to stała pozycja w budżecie rocznym i niezbędna do minimalnego utrzymania porządku.
  2. 1 100,00 pln Naprawa kosy spalinowej, która już czeka w serwisie.
  3. 800,00 pln Zakup i montaż stojaka na rowery przed wejściem do domu kultury.
  4. 11 200,00 pln Dostawa, montaż, uruchomienie wentylacji przewietrzającej salę widowiskową domu kultury.
  5. 10 900,00 pln Remont chodnika do szkoły z ul. Bytomskiej – dofinansowanie.

 

Do końca 2014 roku wykonane zostaną w sołectwie przedsięwzięcia:

  • Rozpoczęcie budowy kanalizacji na ul. Bytomskiej.
  • Przebudowa przepustu wodnego na ul. Polnej.
  • Remont odcinka ul. Wolności przed wjazdem do Indyk Śląsk.
  • Odwodnienie wiaty przy ul. Powstańców.
  • Wykonano już remont początkowego odcinka drogi do Zbrosławic (2 warstwy nakładki asfaltu).

W propozycjach w ramach budżetu gminy na 2015 rok m.in. ujęto wykonanie remontu chodnika do szkoły. Wnioskowano o zabezpieczenie na ten cel kwoty ok. 20 000 pln (bez dofinansowania funduszu sołeckiego).

 
Niekorzystne zapisy w Studium Uwarunkowań i Rozwoju
Wpisany przez SL   

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w opublikowanym na stronie BIPiu Urzędu Gminy Zbrosławice "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" znalazły się rozwiązania, naszym zdaniem, niekorzystne dla Mieszkańców Wieszowy. Teren między zjazdem z A1, a DK78 i DK94, oraz teren po wschodniej stronie Wieszowy – od stacji diagnostycznej do ogródków działkowych i dalej w głąb terenu po cegielni, zapisane zostały jako „teren lokalizacji produkcji i usług uciążliwych”. Niestety tak samo określono celowość części terenów już przemysłowych wzdłuż ulicy Wolności.  Ponadto w opublikowanych „wnioskach do studium” zaznaczone zostały obszary farm wiatrowych. 


Uwagi do projektu Studium, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zbrosławice – na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka Wieszowy

 

 

 
Zapraszamy na Zebranie Sołeckie 23.09.14r.
Wpisany przez SL   

 

ZEBRANIE SOŁECKIE

 

Zapraszamy Mieszkańców do Świetlicy Gminnej na zebranie


dnia 23.09.2014r. (wtorek) o godz.18.30
Tematy Zebrania:


1. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.

2. Kanalizacja wzdłuż ulicy Bytomskiej.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Sołtys i Rada Sołecka

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 11