Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
Start Samorząd sołectwa Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
Wpisany przez SL   

 

Na zebraniu sołeckim w dniu 23.09.2014r. głosami Mieszkańców dokonano podziału Funduszu Sołeckiego:

  1. 3 147,90 pln Zakup paliwa, żyłki, osprzętu, części, przeglądy i serwisowanie kos spalinowych. Jest to stała pozycja w budżecie rocznym i niezbędna do minimalnego utrzymania porządku.
  2. 1 100,00 pln Naprawa kosy spalinowej, która już czeka w serwisie.
  3. 800,00 pln Zakup i montaż stojaka na rowery przed wejściem do domu kultury.
  4. 11 200,00 pln Dostawa, montaż, uruchomienie wentylacji przewietrzającej salę widowiskową domu kultury.
  5. 10 900,00 pln Remont chodnika do szkoły z ul. Bytomskiej – dofinansowanie.

 

Do końca 2014 roku wykonane zostaną w sołectwie przedsięwzięcia:

  • Rozpoczęcie budowy kanalizacji na ul. Bytomskiej.
  • Przebudowa przepustu wodnego na ul. Polnej.
  • Remont odcinka ul. Wolności przed wjazdem do Indyk Śląsk.
  • Odwodnienie wiaty przy ul. Powstańców.
  • Wykonano już remont początkowego odcinka drogi do Zbrosławic (2 warstwy nakładki asfaltu).

W propozycjach w ramach budżetu gminy na 2015 rok m.in. ujęto wykonanie remontu chodnika do szkoły. Wnioskowano o zabezpieczenie na ten cel kwoty ok. 20 000 pln (bez dofinansowania funduszu sołeckiego).