Nasze działania - do sierpnia 2012r.
Start Samorząd sołectwa Nasze działania - do sierpnia 2012r.
Nasze działania - do sierpnia 2012r.
Wpisany przez SL   
 • Przeprowadzony został remont cząstkowy dróg gminnych. Wiemy, że mieszkańców nie zadawala zakres wykonanych robót, że oczekiwania i żądania są zawsze większe. Jako sołtys starałem się, by wykonano tego jak najwięcej, np. ul. Racławicką. Będziemy występować o remonty lub nowe nakładki do Urzędu i Rady Gminy na 2013 rok. Jest kilka ulic, które są w złym stanie.
 • Odbudowane zostały drogi po kanalizacji, tj. ul. Nowotki (cała szerokość), ul. Leśna i Polna (cząstkowo, tzn. miejsca, gdzie wykonano kanalizację) i ul. Sienkiewicza (również cząstkowo, gdzie wykonano kanalizację, ale w szerszym zakresie, nie w całości). Nad tematem ul. Sienkiewicza debatowała Komisja Rady Gminy 06.08.2012r., a 07.08.2012r. odbyła się wizja lokalna Komisji Rady Gminy z udziałem mieszkańców. Ostatecznie – m.in. z uwagi na obowiązujący 3-letni termin gwarancyjny i w miarę dobry stan nawierzchni (tak stwierdziła Komisja) – odbudowę przesunięto na dalsze lata.
 • Wykonane zostaną roboty zabezpieczające mieszkańców przed zalewaniem piwnic i garaży nieruchomości 4 i 5.

 

Budowa kanalizacji.

 • W najbliższym czasie nastąpi odbiór wybudowanych głównych ciągów kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej, Polnej i Bytomskiej do krzyża. Po tym fakcie ZGK stopniowo będzie przyłączał poszczególne domy. Co do ul. Bytomskiej, przeprowadzono przetarg na wykonawcę dokumentacji.
 • Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzono prace porządkowe w sołectwie, jak koszenie trawy, usuwanie piasku, zamiatanie chodników itp.
 • Uporządkowanie otoczenia autostrady, tj. odbudowa i naprawa poboczy Drogi Krajowej 94, ma być wykonane do końca września – taki termin otrzymaliśmy od „Dragadosu” na spotkaniu, które miało miejsce w lipcu w Czekanowie.
 • Dbałem o czystość jezdni ul. Bytomskiej – jeśli wystąpiła taka potrzeba, to pracowały 2 zamiatarki. I tu apeluję o większą dbałość o czystość chodników – to jest obowiązek właścicieli posesji i nieruchomości przylegających do ulic.
 • Budowa wiaty w parku przy ul. Powstańców została zakończona. Postawiono konstrukcję drewnianą, dach pokryto blachą trapezową, całość zamknięto rynnami i rurami spustowymi.

Fundusz sołecki w ramach budżetu gminy w kwocie 18 000 pln pokrył tylko koszty robocizny. Konserwację drewna wykonano we własnym zakresie przy dużym współudziale naszej OSP. Bez sponsorów i darczyńców nie wybudowalibyśmy wiaty. I tak wspomogli nas finansowo kwotami 1 000 – 3 000 pln:

 • Stowarzyszenie Nasza Sala Gimnastyczna,
 • Pan Marcin Badaszewski,
 • Pan Henryk Lis,
 • Państwo Grażyna i Henryk Orłowscy,
 • Pan Rafał Wojtacha (Indyk Śląsk).

Razem 10 000 pln.

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za tak znaczne wsparcie finansowe. Dziękujemy też naszym strażakom, Panom Piotrowi Mikosz i Andrzejowi Bulla oraz wszystkim tym, którzy pomagali przy transporcie drewna i impregnacji konstrukcji.


Ireneusz Robakowski

Sołtys