Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Start Samorząd sołectwa Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Wpisany przez SL   

W dniu 20.09.2011r. odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane głównie w celu podzielenia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2012. Po rozpoczęciu Zebrania sołtys przedstawił zebranym mieszkańcom propozycję podziału kwoty przysługującej Nam na przyszyły rok, którą uzgodnił wcześniej na zebraniu roboczym z radą sołecką.  Swój wniosek złożyła Rada Rodziców przy Przedszkolu gminnym nr 2 w Wieszowie, jednak głosami mieszkańców został on odrzucony i ostatecznie przyjęto następujący podział środków na rok przyszły:

Przysługująca kwota FS: 22 567,80 zł

  • 3 567,80 - paliwo i oleje do kos, farby, materiały i narzędzia niezbędne do utrzymania porządku na terenie Wieszowy,
  • 1 000,00 - serwisowanie kos spalinowych,
  • 18 000,00 - budowa zadaszenia nad wybrukowanym terenem w parku przy ul. Powstańców.

informacja własna