Nasze działania.
Start Samorząd sołectwa Nasze działania.
Nasze działania.
Wpisany przez Serafin Liszka   

1. Uporządkowano park (obok boiska) przy ulicy Powstańców
2. Przeprowadzono remont dróg gminnych i powiatowych (pozostała
Dworcowa)
3. Przy drogach wykoszono trawę, poprawiono w ten sposób widoczność.
4. Załatwiono kilka interwencji mieszkańców.
5. Szczególną uwagę poświęcono ulicy Bytomskiej odnośnie czyszczenia
jezdni.
6. Przygotowano w zakresie porządkowym trasę procesji Bożego Ciała.
Dziękujemy Państwu Gritta za delegowanie do czyszczenia
jezdni swojego sprzętu z pracownikiem.