[Aktualizacja] Wieszowa bez sołtysa.
Start
[Aktualizacja] Wieszowa bez sołtysa.
Wpisany przez SL   

W dniu 29.11.2010r wpłynęło do Urzędu Gminy w Zbrosławicach pismo pana Tomasza Siegela, w którym składa oficjalną rezygnację ze stanowiska sołtysa Wieszowy.

Zgodnie ze statutem sołectwa wójt ma dwa miesiące (do 29.01.2011r) na zwołanie Zebrania Wiejskiego na którym zostanie wybrany nowy sołtys.

Aktualizacja 13.12.2010r.

Jeszcze nie ma daty Zebrania na którym wybrany zostanie nowy sołtys, jednak pewnym już jest, iż będą to jedynie wybory uzupełniające. Tak więc nowy sołtys pełnić będzie swą funkcję jedynie do końca maja roku 2011,  kiedy to odbędzie się Zebranie Sołeckie w celu (ponownego) wyboru sołtysa i wyborów do rady sołeckiej.

Za wszystkie informacje dziękuję Pani Sekretarz Gminy - Pani Katarzynie Zyga.