Ankieta dla Mieszkańców dotycząca wywozu śmieci.
Start
Ankieta dla Mieszkańców dotycząca wywozu śmieci.
Wpisany przez SL   

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem gminy jest utworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a co się z tym wiąże ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Do ustalenia stawki niezbędna jest wiedza o aktualnym, rzeczywistym zagospodarowaniu odpadów przez mieszkańców, ich wielkości i rodzaju w poszczególnych gospodarstwach domowych.
Dotychczasowy system tj. zawieranie indywidualnych umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych przestaje obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Po tym terminie mieszkańcy gminy wnosić będą opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu gminy.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet przydatnych do przygotowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz ustalenia stawki „opłaty śmieciowej". Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przekazanie jej sołtysowi lub do Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach w terminie do 10 listopada 2012r.


Pobierz ankietę do wydruku. Plik umieszczony na serwerze Urzędu Gminy.info: Strona Urzędu Gminy Zbrosławice

nadesłał: M.P.