30.09.12r Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice.
Start
30.09.12r Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice.
Wpisany przez SL   

POSTANOWIENIE NR DKT-880-7/12
KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania
Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji


Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.1)) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.2)) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców gminy Zbrosławice z dnia 13 lipca 2012 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Katowicach postanawia:


§ 1. Uznać złożony w dniu 13 lipca 2012 r. wniosek inicjatora referendum za spełniający wymogi określone w ustawie o referendum lokalnym.
§ 2. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Zbrosławice przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.
§ 3. Wyznaczyć termin referendum na niedzielę dnia 30 września 2012 r.

[...]

 

 

Komisarz Wyborczy
w Katowicach
Michał Niedopytalski

 

zródło: POSTANOWIENIE NR DKT-880-7/12KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

(plik w formacie pdf)

za informację dziękuję Użytkownikowi forum o nicku Xenon