Spotkanie w sprawie elektrowni wiatrowych w Wieszowie.
Start
Spotkanie w sprawie elektrowni wiatrowych w Wieszowie.
Wpisany przez SL   

 

Elektrownie wiatrowe

W chwili obecnej w trakcie opracowywania jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy. Jednym z proponowanych jego elementów jest określenie obszarów, na których w przyszłości będą mogły zostać umieszczone siłownie wiatrowe. Jesienią ubiegłego roku reprezentacja Rady Gminy wraz z Wójtem i Z-cą Wójta udała się z wizytą do Gminy Wolin, gdzie w chwili obecnej funkcjonują dwie farmy wiatrowe, w fazie przygotowań jest trzecia.   Zorganizowana też została prelekcja naukowa, prowadzona dla Radnych naszej Rady Gminy.

Jeszcze przed wyłożeniem studium do wglądu wszystkim zainteresowanym, organizujemy spotkania informacyjne na temat elektrowni wiatrowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania :

16 marca br. o godzinie 17:30 w Łubiu (DOM PARAFIALNY)

24 marca br. o godzinie 17:00 w Wieszowie (ŚWIETLICA GMINNA)

Katarzyna Sosada

ZASTĘPCA WÓJTA

 

Na naszym forum

Użytkowniczka Gabrielle pisze:

Odnawialne źródła energii to sprawa słuszna i oczywista i nawet potrzebna-o tym wszyscy wiedzą i chyba nie w tym kierunku powinna zmierzać dyskusja.Moje wątpliwości dotyczą inwestora i poszczególnych radnych,którzy lobbują na jego rzecz.Ze spotkań z nimi płynie dość duża nuta przekupstwa,co nie pozwala mi myśleć ,że wszystko jest tutaj w porządku.

 

BLOONDYN dodaje:

Powiem że miałem nastawienie w miarę neutralne jednak czym więcej informacji się dowiaduję tym większe czuje do wiatraków obrzydzenie.

 

Przeczytaj wiecej w wątku na naszym forum dotyczącym lokalizacji siłowni wiatrowych w Wieszowie