Kontrole na posesjach.
Start
Kontrole na posesjach.
Wpisany przez SL   

 

W dniach od 23.01.2012r. do 31.05.2012r. od poniedziałku do piątku w o godzinach  od 8:00 do 14:00

będzie przeprowadzona kontrola z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących posiadania pojemników na nieczystości stałe oraz wywozu nieczystości płynnych z „szamba".

Uprasza się właścicieli nieruchomości o przygotowanie odpowiednich dokumentów aby kontrola przebiegła sprawnie:

  • umowy na wywóz odpadów komunalnych,
  • dowodów zapłaty za wywóz odpadów komunalnych (śmieci),
  • umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub dowodów zapłaty za ich wywóz (dotyczy to posesji niepodłączonych do kanalizacji).

Kontrola przeprowadzona będzie przez pracowników Straży Gminnej Zbrosławice.


żródło: Strona Urzędu Gminy Zbrosławice